No comments yet

Socialt avstånd och andlig närhet

Socialt avstånd sågs som ett problem, inte som lösningen. Innan 2020 visste vi i princip ingenting om social distansering. Vi skakade händer, kramades och pussades. Visst, redan då var Sverige världsetta i folksjukdomen ”ensamhet”. Alltför många människor fick lida under en ofrivillig ensamhet. Socialt avstånd sågs som ett problem, inte som lösningen.

Ett för blotta ögat osynligt virus har vänd upp och ner på väldigt mycket. Nu hälsar vi med armbågar och fötter. Vi möts i cyberspace framför våra datorer eller mobiler. Där det förr var förbjuden att gå runt maskerad är det nu önskvärd. Och ännu fler än innan är utan den sociala kontakten inte minst de äldre och sjuka. När vi behöver känna närhet och värme som mest går myndigheterna emellan och säger ifrån.

Målet med dessa åtgärdar är att skydda och värna om de svaga. Motivet är rätt och omtänksam. låt oss alla lägga vårt strå till stacken och begränsa smittspridningen så mycket som möjligt.

Men mitt i försiktigheten låt oss inte glömma kärleken. Gud har gett oss fantasins gåva att kunna nå ut till dem som nu behöver omtanken och kärleken som mest.

En gemenskap som ingen kan ta ifrån oss. Något som är helt fantastiskt i detta sammanhang är att Jesus har ett enastående erbjudande. Han kan ju inte bli sjuk och han smittar inte heller med något virus. Herren vill och kan vara hur nära som helst. Han vill dela den mest gottgörande närhet som vi kan längta efter. Jesus säger att han faktiskt vill bo i oss människor, ja hos alla som tror på honom och är villiga att följa hans ord. En gemenskap som ingen kan ta ifrån oss. Han är så nära oss med tröst, uppmuntran, glädje och en djup inre frid. Jesus säger: Jag är med er alla dagar, intill tidens slut.

Detta är ett enastående erbjudande. Varför inte ta Jesus på ordet och testa? Tron på Jesus ger en närhet som inga regler om socialt avståndstagande kan ta ifrån oss.

Hälsningar
Pastor Siegfried