2024–01–28 Den Helige Andes kraft är för alla Guds barn