2023–12–16 Kort från LP Jultallriken – Gröna sidan och rehabilitering genom frälsning som lösning på kriminalitet

Det finns ett par ikoner uppe till höger där du kan
lyssna på Börjes hälsning genom att klicka på hörlurarna
eller ladda ner den genom att klicka på pilen.