2023–11–19 Väckelsemöte med lovsång – Den största gåvan