2023–11–12 Väckelsemöte med lovsång – Guds barmhärtighet och kraft genom Jesus