2023–10–08 Väckelsemöte med lovsång – En faderlig kärlek