2023–09–29 Väckelsemöte med LP från Borås och Raymond Ramos