2023–08–27 Enligt breven till församlingen i Korint – del 9: Guds verk och vårt ansvar