2022–07–31 Enligt breven till församlingen i Korint – del 1: Livet i Guds församling

Det finns ett par ikoner uppe till höger där du kan
lyssna på predikan genom att klicka på hörlurarna
eller ladda ner den genom att klicka på pilen.