2021–01–17 Uppenbarelseboken – del 21: Antikrist

Det finns ett par ikoner uppe till höger där du kan
lyssna på predikan genom att klicka på hörlurarna
eller ladda ner den genom att klicka på pilen.