2021–01–10 Uppenbarelseboken – del 20: Skökan, den stora staden

Det finns ett par ikoner uppe till höger där du kan
lyssna på den genom att klicka på hörlurarna
eller ladda ner predikan genom att klicka pilen.