2021–01–03 Gud kallar dig

Det finns ett par ikoner uppe till höger där du kan
lyssna på den genom att klicka på hörlurarna
eller ladda ner predikan genom att klicka pilen.