2020–12–20 Fjärde advent: Jesus Frälsaren Immanuel

Klicka här för att ladda ner predikan.

Länken öppnar en ny flik där du kan klicka på de tre prickarna
som är under varandra för att ladda ner mp3-filen. (Dator)

Om du råkar vara här med mobilen kan det hända att du måste
hålla fingret nertryckt över spelaren för att öppna en meny där
du trycker: Spara ljudfil eller något liknande för att ladda ner predikan.