2020–09–20 Uppenbarelseboken – del 16: Den 7:e basunen ljuder ut – De 144 000 på berget Sion

Det finns ett par ikoner uppe till höger där du kan
lyssna på predikan genom att klicka på hörlurarna
eller ladda ner den genom att klicka på pilen.