2020–09–13 Uppenbarelseboken – del 15: Den 7:e basunen ljuder ut – Vilddjuret från jorden – den falske profeten

Det finns ett par ikoner uppe till höger där du kan
lyssna på predikan genom att klicka på hörlurarna
eller ladda ner den genom att klicka på pilen.