2020–08–23 Uppenbarelseboken – del 14: Den 7:e basunen ljuder ut – De två vilddjuren

Det finns ett par ikoner uppe till höger där du kan
lyssna på predikan genom att klicka på hörlurarna
eller ladda ner den genom att klicka på pilen.