2020–07–19 Uppenbarelseboken – del 12: Den 6:e basunen ljuder ut – De två vittnen

Det finns ett par ikoner uppe till höger där du kan
lyssna på predikan genom att klicka på hörlurarna
eller ladda ner den genom att klicka på pilen.