2020–07–12 Uppenbarelseboken – del 11: Den 6:e basunen ljuder ut – Ängeln med den lilla bokrullen

Det finns ett par ikoner uppe till höger där du kan
lyssna på predikan genom att klicka på hörlurarna
eller ladda ner den genom att klicka på pilen.