2020–06–21 Uppenbarelseboken – del 8: Lammet bryter det 7:e sigillet

Det finns ett par ikoner uppe till höger där du kan
lyssna på predikan genom att klicka på hörlurarna
eller ladda ner den genom att klicka på pilen.