2020–05–10 Uppenbarelseboken – del 5: Lammet bryter det 6:e sigillet

Det finns ett par ikoner uppe till höger där du kan
lyssna på predikan genom att klicka på hörlurarna
eller ladda ner den genom att klicka på pilen.