2019–07–28 Jesu budskap – del 26: Bevara mitt ord – så skall du aldrig se döden