2019–05–19 Jesu budskap – del 20: Lydnad mot Fadern leder till välsignelse