2019–05–05 En enda är medlare mellan Gud och människa