2019–04–28 Jacob Marinenis vittnesbörd

Den första remsan är Jacobs vittnesbörd. Den andra remsan är en presentation av Agape Indiens presentation av Gospel for Tribals Social Service Society (GTSSS) och några böneämnen du kan be för. Läs mer om GTSSS på www.gtsss.org.

 

Klicka här för att ladda ner del 1
Klicka här för att ladda ner del 2

Länkarna öppnar en nya flikar där du kan klicka på de tre prickarna
som är under varandra för att ladda ner mp3-filen.