2019–01–27 Jesu budskap – del 10: ”Lyft blicken och se hur fälten vitnat till skörd.”