2018-03-30 Korset-försoningsplatsen mellan Gud och mänskligheten-Långfredagen