Hallo där!
Alla pratar om klimatförändringen. En tanke som oroar och skrämmer. Att klimatet håller på att förändras är ingen hemlighet. Orsakerna är flera. Säkert är att klimatförändringarna påverkar oss alla. Våra barn och barnbarn kommer troligen att drabbas ännu mer än vi.
Jag tänker på en helt annan klimatförändring. En som faktiskt är önskvärd och nödvändigt.
Klimatet i våra skolor och på arbetsplatsen. Forskarna kallar det för det sociala klimatet. Där ingår klimatet i familjerna och i äktenskap. Dagisstressen som får småbarn att få problem med förstoppning och olust att äta. Tonåringar som bantar eller äter ihjäl sig. Föräldrar som inte orkar att ge sina barn den tid dem behöver och par som upplever samlevnaden som en enda stor irritation. Det sociala klimatet är i många sammanhang förorenat och håller på att kollapsa.
Vi behöver en omgående klimatförändring!
Det är här jag har goda nyheter. Det finns en fantastisk möjlighet att förändra det social klimatet. Det är väldigt personligt och börjar med dig. Förändringen börjar i oss.
Jesus, Guds son känner till problemen. Han har gjort oss och vet exakt vilka vi är och hur vi fungerar. Våra hemliga tankar, oron, rädslan och glädjefyllda drömmar är helt uppenbara för honom. Han både kan och vill hjälpa oss att den nödvändiga förvandlingen sker.
Jesus säger: ”Kom till mig, alla ni som arbetar, sliter och är trötta, ni som är tyngda av bördor, så skall jag ge er vila.”
En inbjudan kan alltid tas emot eller inte. Den som kommer till Jesus, tror på honom och gör som han säger får uppleva att hela livet förändras. Livets klimat förändras och relationer förnyas. Det finns en otrolig stor kraft i livet som Jesus erbjuder. Han väntar på dig.