Senast föregående Evenemang

Bön i kyrkan

Pingskyrkan Landskrona Ödmanssonsgatan 31, Landskrona

Långfredagens Gudstjänst

Pingskyrkan Landskrona Ödmanssonsgatan 31, Landskrona

Långfredagens gudstjänst Predikant: Stefan Axelsson

Sverigebön

Pingskyrkan Landskrona Ödmanssonsgatan 31, Landskrona

Besök från livsglädje