2017-11-19 Du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa