2020–05–17 Uppenbarelseboken – del 6: Förseglingen av de 144 000

Comments are closed.