2023–09–10 Att lägga till och dra ifrån! Gör vi så?