Gudstjänst predikan Teuvo Sirviö,nattvard,missionsoffer