Klimatförändring

  Hallå där! Alla pratar om klimatförändringen. En tanke som oroar och skrämmer. Att klimatet håller på att förändras är ingen hemlighet. Orsakerna är flera. Säkert är att klimatförändringarna påverkar oss alla. Våra barn och barnbarn kommer troligen att drabbas ännu mer än vi. Jag tänker på en helt annan...

Fortsätt läsa